4. Vihreä kunta on avoin ja rohkea kansalaisyhteisö

 • Tuusulan kunta on me, meillä on valta vaikuttaa. Kun muutamme kuntaa, muutamme maailmaa. Kuntalaisten valitsemissa valtuustoissa ratkaistaan, millainen on tulevaisuutemme.
  -> kunta tukee kuntalaista.
 • Luonnon monimuotoisuus ja eläinsuojelu ovat myös kunnan asia

 

Mitä tämä tarkoittaa Tuusulan kunnassa?

 • Vihreämmän huomisen puolesta
 • Julkinen liikenne - bussit ja raideliikenne toimivaksi
 • Miten saamme ekologiset asiat kuntoon kotona ja kunnassa?
  - Kierrätys
  - Rakentaminen
  - Ekologisen ja vesijalanjälkemme koko?
 • Palveluiden ostaminen tavaroiden ostamisen sijaan

Tapahtumia

Ei tulevia tapahtumia