Tuusulan Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

 

Tuusulan Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

 

LUONNOLLISESTI TUUSULA

 

Ilmasto- ja ympäristöystävällinen Tuusula

 

Tavoitteena hiilineutraalius.

Vaihtoehtoja liikkumiseen: monipuoliset julkisen liikenteen ratkaisut ja uusien liikkumistapojen kehittäminen, kevyenliikenteen verkoston laajentaminen ja turvallisuus ja liikkumistarpeen vähentämine etäpalveluita lisäämällä.

Fiksu kaavoittaminen liikkumisen, palveluiden ja ympäristön kannalta, tiiviit kuntakeskukset ja kylien vahvistaminen. Viheralueiden ja -käytävien turvaaminen. Hyvät liikenneyhteydet työssäkäymiseen Tuusulassa ja Tuusulasta.

Edelläkävijäksi energiatehokkuudessa:  energiankulutuksen pienentäminen edelleen kunnan kiinteistöissä ja asukkaille mahdollisuus tuottaa itse oma uusiutuva energiansa.

Tuusulan oma, tavoitteellinen ohjelma luonnonsuojeluun: pohjavesien ja järvien suojelu ja luonnonympäristöjen ja suojelualueiden turvaaminen.

 

Hyvinvoiva Tuusula

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: lisää lähiliikuntapaikkoja, liikuntaneuvonta osaksi terveysneuvontaa ja mobiilit, lähelle tuotavat palvelut.

Huolenpito vauvasta vaariin: subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, varhaiskasvatuspalvelut lähellä kotia, palveluiden vieminen vanhusten kotiin ja kotona asumisen tuki. Perhehoidon lisääminen.

Maailman parhaat koulut: oppilashuollon kehittäminen ja riittävä resursointi, työrauha kaikille pitämällä ryhmäkoot inhimillisinä, koulunuorisotyön kehittäminen ja jokaiseen kouluun kouluruokatyöryhmä.

Kulttuuri ja sivistys:  kulttuuritarjonta paremmin esille, kirjastoista monitoimipisteitä. Lisää uimarantoja ja ulkoilureittejä.

Tuusulasta koti myös muualta muuttaneille: kotouttamisesta huolehtiminen yhdessä kuntalaisten ja yhdistysten kanssa.

Kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen

Hyvät toimintamahdollisuudet yrittämiseen.

 

Avoin Tuusula

 

Kuntalaisten osallistaminen: päätösten vaikutuksista tiedottaminen kuntalaisille jo suunnitteluvaiheessa ja lisää mahdollisuuksia kaikille osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Arjen asiantuntemuksen arvostaminen (esim. kuntalaisraadit). Kysytään ratkaisuja kuntalaisilta.

Yhteistyö naapurikuntien kanssa:  kouluyhteistyön tiivistäminen ja yhteistyötä esim. kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa.

Tapahtumia

Ei tulevia tapahtumia