Yhteenveto - kestävämpi huominen

 • Tuusulan vihreä tilinpäätös on olemassa
 • Energiakulutus ja ilmastonvastainen taistelu (kunta- ja yksilötasolla)
 • Ekologinen ja vesijalanjälki – jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan.
 • Tuusulan vedenottamoiden antoisuudet, käyttö ja säästö
 • Tuusulan pohjavesialueiden kunto ja suojelu
 • Lähituottajat ja -tuotteet, luomuruoka ja ekologiset tuotteet, yrittäjät ja yrittäjyys
 • Oman kunnan palveluiden suosiminen
 • Mikä on järkevää kuluttamista?
  - Mitä ostan?
  - Kuinka paljon ostan?
  - Pakattuna vai ei? Minkälainen pakkaus?
 • Oman hyvinvoinnin parantaminen ja toisistamme välittäminen

Tapahtumia

Ei tulevia tapahtumia